Foto: Matej Povše

Milica Antić Gaber je bila za predsednico SSD izvoljena leta 2010.

V letih 2001- 2007 je bila podpredsednica društva. Leta 2007 je na njeno pobudo
začela delovati Sekcija za spol in družbo, ki povezuje sociologinje in sociologe iz
akademskih in raziskovalnih krogov kakor tudi strokovnjakinje in strokovnjake, ki
delujejo v praksi v ter se ukvarjajo s problematiko enakosti spolov.

Red. prof. dr. Milica Antić Gaber, od leta 1998 zaposlena kot predavateljica na
Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava na
dodiplomski in podiplomski stopnji. V letih 2003-2007 je bila predstojnica tega
oddelka. Bila je so-ustanoviteljica prvega podiplomskega interdisciplinarnega
programa Ženske študije in feministična teorija na Filozofski fakulteti sedaj pa
koordinira (bolonjski) doktorski program Študiji spola. Med drugim je vrsto let
raziskovalno delala na Imrivnem Inštitutu v Ljubljani ter predavala na Institutum
Studiorum Humanitatis v Ljubljani in Centralno Evropski univerzi v Budimpešti. Kot
gostujoča predavateljica pa je gostovala na Centru za ženske studije v Beogradu,
Inter-University centru v Dubrovniku in na Birkbeck Collegeu v Londonu.

Sodelovala je pri več raziskovalnih projektih povezanih s feministično politično teorijo,
prisotnostjo žensk v politiki, državljanstvom in spolom, spolom in nasiljem tako doma
kot v tujini; koordinirala mednarodni projekt Evropske komisije (Daphne II) »Načini
uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, mladostniki in otroki, dobre
prakse in priporočila«. Vodila je nacionalni temeljni raziskovalni projekt »Usklajevanje
zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v
politiki« (2008-2012), trenutno pa vodi temeljno raziskavo “Spolna strukturiranost
sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki”.

Bila je so-ustanoviteljica prve revije za ženske študije in feministično teorijo v
Sloveniji – Delta, državne predsednica predmetne maturitetne komisije za sociologijo,
članica uredništva revije Družboslovne razprave, bila je so-urednica revije Ars et
Humanitas (2007-2011) in je članica Expertnega Foruma EIGE (European Institut for
Gender Equality). Izdala je več knjig in prispevala vrsto
poglavij v znanstvenih monografijah doma in v tujini ter člankov v domačih in tujih
revijah.

Kontakt: milica.antic-gaber@guest.arnes.si