You are currently viewing Kako učinkovite so lahko državne institucije za enakost spolov?

Kako učinkovite so lahko državne institucije za enakost spolov?

  • Post category:Obvestila
  • Reading time:6 mins read

Vabilo na strokovni posvet

Letos mineva petdeset let od ustanovitve Slovenskega sociološkega društva, ki si vse od l. 1965 prizadeva za razvoj in uveljavljanje sociologije kot stroke in znanstvene discipline. Ustanoviteljice in ustanovitelji ter mnoge naše članice in člani so s svojim znanstveno-raziskovalnim delom, pa tudi z aktivnim poseganjem v javne razprave o različnih družbenih izzivih, pomembno zaznamovali ne le v slovensko in mednarodno družboslovno polje, temveč sooblikovali tudi družbeno in politično dogajanje.

To pomembno obletnico bomo obeležili z različnimi prireditvami. Prvi v nizu dogodkov je strokovni posvet „Moč in učinkovitost institucionalnih mehanizmov za enakost spolov v Sloveniji“, katerega častni pokrovitelj je predsednik Državnega zbora dr. Milan Brlglez, ki bo uvodoma nagovoril občinstvo. Posebna gostja strokovnega posveta bo varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer.

Strokovni posvet bo v četrtek, 5. marca 2015, v Ljubljani, v Mestnem muzeju, med 13. in 17. uro (Gosposka 15; Projekcijska dvorana).

Slovenija je začela z vzpostavljanjem institucionalnih mehanizmov za zagotavljanje enakosti spolov že pred nastankom samostojne države. Kako smo smo z delovanjem države in institucionalnih mehanizmov na tem področju lahko zadovoljni? Kakšna so bila naša pričakovanja pred več kot dvajsetimi leti in kaj vse smo dosegli do danes? Kam se Slovenija umešča glede razvitosti institucionalne podpore politikam enakih možnosti v primerjavi z drugimi državami? Ali sploh obstaja politična volja po njihovem nadaljnjem razvoju, sploh v času, ko so se zdi, da enakost spolov ne sodi med osrednje politične prioritete?

O teh vprašanjih bomo na strokovnem posvetu soočili poglede različnih poznavalk in poznavalcev, predstavnic in predstavnikov vlade, Državnega zbora, nekdanjih in aktualnih političark in politikov, predstavnic in predstavnikov nevladnih organizacij, pa tudi strokovnjakinj in strokovnjakov, ki se s temi vprašanji raziskovalno ukvarjajo.

Vabilo

Program posveta

Uvodni del
13h – 13’30h Otvoritev posveta – moderator Roman Kuhar

Pozdravni nagovor predsednice SSD Milice Antić Gaber

Slavnostni govor častnega pokrovitelja strokovnega posveta predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza

Nagovor varuhinje človekovih pravic ge. Vlaste Nussdorfer

Vsebinski del
Cca. 13’30h Milica Antić Gaber: Uvodne besede in postavitev okvira posveta
13’30 – 13’50h Obdobje pred letom 1990:

prof. Maca Jogan (zasl. prof. FDV) bo na kratko orisala delovanje in učinkovitost institucij za enakost spolov v času socializma

Posebni gost prof. Morten Huse (norveški institucionalni model)

 

13’50 – 14’40h Obdobje tranzicije (1991 1999): uvodničarke bodo vsaka iz svoje perspektive (vladna, državno-zborska, nevladna, analitična) predstavile delovanje, učinkovitost, kakor tudi prednosti in slabosti institucionalnih mehanizmov, kakršne smo imeli v 90. letih;

Metka Mencin Čeplak, nekdanja poslanka in predsednica komisije za žensko politiko v tedanji Skupščini;

Vika Potočnik, prva direktorica urada, nekdanja poslanka in kasnejša predsednica parlamentarne komisije za žensko politiko

Vera Kozmik Vodušek, dolgoletna direktorica urada

Vlasta Jalušič, raziskovalka, Mirovni inštitut

14’40 – 15’30h Obdobje priprav na članstvo v EU (20002004 ): uvodničarke in uvodničar bodo vsak_a iz svoje perspektive (vladna, državno-zborska, nevladna, analitična) predstavil_a delovanje institucionalnih mehanizmov, vlogo NVO in pomen priključevanja v EU v tem obdobju;

Majda Potrata, nekdanja poslanka in podpredsednica odbora DZ za notranjo politiko)

Liana Kalčina Srhoj, Koalicija za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju

Mojca Dobnikar, dolgoletna udeleženka različnih feminističnih skupin

Roman Kuhar, predavatelj in raziskovalec, Filozofska fakulteta UL, Mirovni inštitut)

15’30 – 15’45h Odprta razprava občinstva
15’45 – 16h ODMOR
16 – 17’10h Obdobje po vstopu v EU (2005 – 2015):

uvodničarke in uvodničarja bodo vsak_a iz svoje perspektive (vladna, državno-zborska, nevladna, analitična) ocenili_e delovanje institucionalnih mehanizmov danes ter predstavili svoje predloge za nadaljnje delovanje na tem področju;

Aleksandra Kanjuo Mrčela, predavateljica in raziskovalka, FDV

Iztok Šori, društvo Vita Activa

Živa Humer, raziskovalka, Mirovni inštitut

Barbara Kresal, raziskovalka in predavateljica, Fakulteta za socialno delo UL

Majda Černič Istenič, raziskovalka in predavateljica, Biotehniška fakulteta UL

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib inštituta

Tilen Štajnpihler, predavatelj, Pravna fakulteta UL

Darja Zaviršek, predavateljica in raziskovalka, Fakulteta za socialno delo UL

17’10 – 17’25h Odprta razprava občinstva
17’30h Sklepne misli in zaključek posveta (Milica Antić Gaber)

*Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.