Od leta 1977 sem zaposlen na Fakulteti za družbene vede, zdaj kot redni profesor sociologije. Doktoriral sem na isti fakulteti, kot raziskovalec in pedagog pa sem gostoval na univerzah v Veliki Britaniji in Nemčiji. Na fakulteti predavam predmete s področja splošne

sociologije in sociologije spolnosti. Raziskovalno sem se ukvarjal oziroma se ukvarjam z nekaterimi vidiki sociološke teorije, družbenimi vrednotami (zlasti s politično kulturo) in sociologijo spolnosti.

Aktiven član Sociološkega društva sem od začetka osemdesetih let. Od leta 1986 do 1988 sem bil predsednik društva, kasneje pa sem bil tudi sourednik Družboslovnih razprav.

Kontakt: ivan.bernik@fdv.uni-lj.si