You are currently viewing In memoriam dr. Barbara Verlič Christensen

In memoriam dr. Barbara Verlič Christensen

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v začetku februarja zapustila raziskovalka dr. Barbara Verlič Christensen. Ukvarjala se je z urbano sociologijo, razvojem mest, revitalizacijo, problematiko stanovanj, mobilnostjo in migracijami. Na navedenih področjih je izdala več znanstvenih publikacij, med drugim Revitalizacija mest skozi teorijo vrednostnih razlik (FDV, 1999) in Evropa v precepu med svobodo in omejitvami migracij (FDV, 2002). V svojih delih je vedno odpirala zelo občutljiva, nelagodna in pereča vprašanja slovenske družbe, pri čemer je zaradi svoje izrazito kritične refleksije stanja na področjih migracij, socialnih razmer in prostorskega načrtovanja večkrat izzvala burne reakcije strokovne in laične javnosti. Prav ta nestanovitna, uporniška drža jo je vedno silila v iskanje novih tematik in raziskovalnih usmeritev, ki so zaradi pogostih povezav s tujimi raziskovalnimi institucijami (npr. v Nurembergu, Kobenhavnu, Bilbau, itd.) presegale običajne okvirje raziskovalnega dela. To se zrcali tudi v njenih delih, ki so v slovenski znanstveni prostor vnašale pomembne informacije in prakse s »terena« ter postavljale okvirje za nadaljnji razvoj sociologije.

Komentirajte prispevek