Diplomiral je leta 2000 iz sociologije kulture in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL). Na Oddelku za sociologijo FF UL je leta 2003 magistriral in leta 2010 doktoriral (Koncept družbe in družbenega pri Hannah Arendt kot prispevek k dekonstrukciji sociologije; mentor prof. dr. Rudi Rizman, somentorica prof. dr. Vlasta Jalušič). Na Oddelku za sociologijo FF UL je od leta 2001 zaposlen kot asistent za področje sociologije.

Raziskovalno se ukvarja s sociološko teorijo, politično teorijo, politično sociologijo, analizo političnih ideologij, državljansko vzgojo, študiji medijskih diskurzov in študiji evro-atlantskih integracij. Sodeloval je v več raziskovalnih in izobraževalnih projektih Mirovnega inštituta, inštituta za sodobne družbene in politične študije. Med drugim je bil v sezoni 2001–2002 koordinator, v obdobju 2002–2006 pa član organizacijskega odbora Delavsko-punkerske univerze. Od leta 2001 do 2003 je bil član Skupine za spremljanje nestrpnosti na MI, ki je izdajala revijo Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti. Med letoma 2002 in 2009 je bil član uredniškega odbora Revije 2000. Od leta 2008 je član uredniškega odbora revije Medijska preža.

Kot član predsedstva SSD je zadolžen zlasti za stike s študentskimi sociološkimi društvi in za organiziranje mesečnih pogovorov o socioloških knjigah, ki potekajo vsako prvo sredo v mesecu ob 17h v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.
Kontakt: gorazd.kovacic2@guest.arnes.si