Franček Drenovec: Kolaps elite

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:3 mins read

Iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor s Frančkom Drenovcem, avtorjem knjige Kolaps elite (Založba /*cf., 2013), v sredo, 9. oktobra 2013 ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Knjiga Kolaps elite: Iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi je ponatis izbranih publicističnih člankov, ki jih odlikujeta izjemna analitična moč in izrazna strast. Avtor je že v letih pred krizo javno opozarjal na anomalije lokalnih gospodarskih procesov in napovedoval stagnacijo, v kateri smo danes.

Drenovec je ekonomist, ki na gospodarski razvoj gleda širše in globlje od velike večine svojih poklicnih kolegov. Temeljni temi te knjige sta vodenje gospodarskega razvoja in strukturna kriza fordizma.

Avtor razlaga svetovno finančno ekspanzijo zadnjih desetletij in njen podaljšek pod krinko »reševanja krize« kot neproduktiven odgovor na krizo fordizma, ki je nastopila zaradi zasičenja z materialnimi dobrinami. Odgovor nanjo je po Drenovcu predvsem prelom v širjenje javnih blaginjskih storitev.

V Sloveniji pa je še vedno ključno vprašanje, kako sprožiti nov razvojni cikel, pri čemer pisec daje odločilno vlogo državi in izobraževanju. To je naloga elit, to je tistih, ki »vodijo in poganjajo razvoj«.

Slovenski problem si je mogoče predstaviti s »prenehanjem vodenja«. Drenovec vidi prvo desetletje »tranzicije« kot nadaljevanje razvojnega vala, ki se je začel po 2. svetovni vojni z ekspanzijo izobraževanja, industrializacijo in postopnim prilagajanjem izvoznih podjetij zahodnim standardom.

Okrog leta 2000 se je ta razvojni model izčrpal. Usodno pa je bilo to, da je mesto elit takrat zasedla sprega politikov ozkih hori­zon­tov in novopečenih domačih kapitalistov iz nepropulzivnih lokalnih panog, kot sta trgovina in gradbeništvo. Gospodarsko rast so vse bolj poganjali z zunanjim zadolževanjem in ne več z rastjo produktivnosti. Kam nas je to pripeljalo, vemo. »Živimo v agoniji umiranja starega; ničesar drugega ni.«

SSD s tem pogovorom najavlja letno sociološko srečanje (Koper, 8.–9. 11. 2013), ki bo letos posvečeno temi »Elite in ljudstvo«.