Cikel štirih večernih pogovorov z gosti v letu 2011: Elite nekoč in danes

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:4 mins read

Slovensko sociološko društvo ter Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani organizirata cikel štirih večernih pogovorov z gosti v letu 2011 z naslovom Elite nekoč in danes

Povezuje: Anton Kramberger (prof. sociologije, Fakulteta za družbene vede UL)

9. 3. VONJ PO MOČI
Gosta: Ali Žerdin (urednik Sobotne priloge Dela) in Borut Jamnik (predsednik uprave KAD)

4. 4. VONJ PO HAZARDU
Gosta: Goran Klemenčič (predsednik Komisije za preprečevanje korpucije) in Matjaž Gantar (KD Group)

16. 5. VONJ PO UGOVORU
Gosta: Marko Marinčič (prof. klasične filologije, Filozofska fakulteta UL) in Taja Kramberger (pesnica, zgodovinska antropologinja)

13. 6. VONJ PO ZEMLJI
Gosta: Emil Erjavec (prof. agrarne politike in ekonomike, Biotehniška fakulteta, UL) in Marija Markeš (vodja sektorja za podeželje, Ministrstvo RS za kmetijstvo)

Vsa predavanja, razen prvega (ta bo izjemoma v sredo), bodo ob ponedeljkih ob 20. uri v Cankarjevem domu v dvorani E2, brezplačne vstopnice.

Cikel večernih pogovorov z gosti se bo ukvarjal z interesi, akcijami in družbenimi učinki nekdanjih in sedanjih elit, proti-elit, kvazi-elit, ne-elit. Elite kot stan sicer izvorno pripadajo aristokratskim časom, kasneje naj bi jih modernejše družbe nadomestile z racionalnejšimi oblikami legalne, institucionalno zavarovane družbene moči. A se ni izšlo povsem tako. Podcenjevali smo glas starodavne izkušnje z močjo, s težavnostjo, krhkostjo, živostjo in protislovnimi cilji in učinki vodenja, vladanja, (ne)umnega upravljanja. Sodobna mreža moči, pooblastil, interesov in privilegijev ima zapleteno dvojno strukturo – poleg legalnih tudi mnoge vzporedne, latetne, začasne strukture, konfiguracije, žarišča, težišča. Navzven videvamo tipično všečne, prazne govorice, prominentne simbolike, dekorirana prizorišča. O tem, kako pa dvojna igra res poteka navznoter, vemo nasploh dosti premalo, da bi širše uspehe, probleme sodobnega sveta, predvsem pa svoj položaj v njem, bolje razumeli, spreminjali, izboljševali. Potrebujemo opisno, konceptualno in analitsko jasnejšo sliko razmerij v oblastnih diskurzih, tudi bolj dognane razlage njihovih učinkov na okolico. Pogovore o izbranih temah, s poudarki na zastrtih ciljih in ravnanjih elitniških krogov na eni in razvojnimi dilemami na drugi strani, bo povezoval sociolog Anton Kramberger, ki je ciklus zasnoval in je del svojega raziskovanja posvetil proučevanju cirkuliranja (slovenskih in drugih) elit, zlasti po večji spremembi režimov okrog leta 1990 v vzhodni Evropi. Vabljeni gostje, sogovorniki, so odlični poznavalci, tudi udeleženci, raznih ustrojev in učinkov (elitniške) moči. Sicer niso preroki, znajo pa stvarno, tudi izkustveno opisovati poučne prigode iz sveta moči, vpliva, velikih poslov, prevar, prilastitev, junaštev, zmag in porazov idr. … in podajati elaborirane razlage elitnega delovanja. Cikel seveda ne bo izčrpal vse možnih tem, naj bi pa artikuliral pomembno spoznanje, da aktualno družbeno dogajanje nasploh, in tu okoli še posebej, ni edina pot k usodi, tudi usoda sama ne, ampak interesni in politični dizajn. Prispeval naj bi k tehtnejši oceni relativne teže oziroma pomena Slovenije, tudi notranje heterogene ne le navidez enotne Slovenije, v mednarodnih igrah moči in strateškega manevriranja; k odpornejši drži ljudi do prepoceni obljub na gostih domačih trgih dobrikajoče se retorike. Morda celo k bolj kultivirani (strokovni) javnosti, ki jo skuša medsebojni tekmovalni diskurz centralnih in perifernih elit, v bistvu usmerjen k monopolom, zapeljati v svoje igre, (kritiko) utišati, razredčiti do stanja družbene anomije – da zatem lažje ubira lokalne sadove interesno zajezenih virov moči.