Malnar Brina je doktorica znanosti, docentka za metodologijo družboslovnega raziskovanja na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. V letih 1996 – 2009 je bila predavateljica pri predmetih s področja metodologije, predvsem kvalitativne, v letih 2005 – 2008 pa sourednica revije Družboslovne razprave. Od leta 1989 je članica, od leta 2007 pa tudi in vodja raziskovalne skupine Slovensko javno mnenje, katere temeljni cilj je zagotavljanje kakovostnih empiričnih kazalcev za slovensko družboslovno skupnost, oblikovalce politik in javnost. Raziskava je od leta 1968 do danes slovenskim družboslovcem zagotovila več kot 70 nacionalno pomembnih zbirk podatkov, od leta 1990 dalje pa je intenzivno vključena v mednarodni empirični raziskovalni prostor. Med  najpomembnejšimi projekti so International Social Survey Programme, World Values Survey in European Social Survey. Malnarjeva v zadnjem desetletju deluje predvsem pri zadnji raziskavi (European Social Survey (ESS) – Evropska družboslovna raziskava), s sedežem na City University London, katere mednarodna vodstvena skupina je leta 2005 za dosežke na področju metodološke kakovosti prejela evropsko Descartesovo nagrado. V letih 2002 – 2006 je bila nacionalna koordinatorca in vodja izvedbe ESS v Sloveniji, od leta 2007 dalje pa je članica mednarodne koordinacijske skupine te raziskave, zadolžena predvsem za spremljanje in povečevanje njenega akademskega dometa ter organizacijo serije metodoloških seminarjev. V tem okviru je doslej kot predstavnica Univerze v Ljubljani sodelovala kot partnerica v petih projektih financiranih s strani Evropske Unije. Njene publikacija v zadnjem času obravnavajo predvsem tematike primerjalnega raziskovanja, raziskovalne etike, neenakosti, zdravja in ekologije. Objavlja tudi blog s podatki iz raziskav Slovensko javno mnenje.

Kontakt: Brina.Malnar@fdv.uni-lj.si