Forum

Spoštovane poklicne kolegice in kolegi, spoštovane študentke in študenti sociologije,

Sociologija sodi pri nas med profesije, ki so dokaj razdrobljene in notranje nepovezane, saj sociologinje in sociologi delamo na zelo različnih področjih in v različnih poklicih. V Slovenskem sociološkem društvu se zavedamo tega problema in ga skušamo reševati na različne načine.

Ker smo doslej verjetno premalo upoštevali povezovalne možnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij, dopolnjujemo dosedanje načine medsebojnega povezovanja in sodelovanja tudi s tem sociološkim spletnim forumom. Njegov namen je okrepiti profesionalno komunikacijo med sociologinjami in sociologi, predvsem med tistimi, ki so zaposleni v gospodarstvu, javnih službah in civilno-družbenih organizacijah, ali se na teh področjih želijo poklicno uveljaviti.

(more…)

Continue ReadingForum