Alenka Švab je izredna profesorica za sociologijo na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, kjer predava na Katedri za analitsko sociologijo ter Katedri za kulturologijo, kot raziskovalka pa deluje na Centru za socialno psihologijo.

Diplomirala je leta 1994 iz sociologije na FDV, leta 1995 pa magistrirala iz sociologije na Central European University v Pragi ter na Univerzi v Lancastru. Med leti 1997 in 2000 je bila mlada raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Leta 2000 je doktorirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede. V letih 2002 do 2011 je predavala na Oddelku za kulturne študije na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem.

Kot raziskovalka je sodelovala v številnih domačih in mednarodnih projektih, med drugim je vodila dva CRP-a, ‘Družinski in socialni konteksti življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji’ (2002-2004) ter ‘Posledice diskriminacije na družbeno, politično in socialno vključenost mladih v Sloveniji’ (2006-2008), ter bilateralni projekt ‘Socio-kulturni in psiho-socialni aspekti seksualnega zdravja mladih v Sloveniji in na Hrvaškem’ (2009-2010). Sodelovala je na dveh evropskih projektih, ‘Youth – actor of social change’ (UP2YOUTH), 6th Framework Programme (nosilka: dr. Mirjana Ule) (2006-2008) ter ‘Governance of educational trajectories in Europe’ (Goete), 7th Framework Programme (nosilka: dr. Mirjana Ule) (2009-2013).

Njena študijska in raziskovalna področja so: spoli, seksualnost in intimnost, telo, družine in družinska politika, vsakdanje življenje ter življenjski poteki.

Je soavtorica petih monografij ter številnih znanstvenih člankov.

Je soustanoviteljica ter predsednica Slovenskega seksološkega društva, članica Slovenskega sociološkega društva, Evropske sociološke zveze ter pridružena članica Mednarodne akademije za raziskovanje seksualnosti (International Academy of Sex Research).

Januarja 2012 je nastopila delo glavne in odgovorne urednice revije Družboslovne razprave, od decembra 2012 pa je članica predsedstva Slovenskega sociološkege društva.