Aleksandra Kanjuo Mrčela je predsednica Slovenskega sociološkega društva SSD od leta 2017.

V letih 2013- 2016 je bila podpredsednica društva. Leta 2015 je na njeno pobudo začela delovati Sekcija za ekonomijo in družbo.

Aleksandra Kanjuo Mrčela je redna profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer na dodiplomskem in magistrskem študiju predava Ekonomsko sociologijo, Sociologijo dela, Spol, delo in organizacije in Ekonomijo in družbo. Je raziskovalka na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov Inštituta za družbene vede FDV. Njeno pedagoško delo, raziskovanje in svetovanje so na področjih industrijskih odnosov, spola in gospodarstva ter lastniških in post-privatizacijskih sprememb v slovenskih organizacjah. Od 1999-2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Science (na oddelku za industrijske odnose). Od leta 2003 je koordinatorica Nacionalnega centra Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Dublin) na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov Inštituta za družbene vede FDV. Od leta 2004 je članica ekspertne mreže na področju zaposlovanja, socialne vključenosti in enakosti spolov (Evropska komisija, Direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve). Od leta 2007 do 2011 je bila prodekanja na Fakulteti za družbene vede. Od leta 2015 je predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 je članica uredništva, od 2015 pa urednica Social Politics: International Journal in Gender, State and Society.

Novejše objave

KANJUO-MRČELA, Aleksandra, LUŽAR, Barbara, ŠMUC, Sonja. Women’s under-representation in top management jobs in Slovenia : new and persisting barriers for younger generations of women. V: FAGAN, Colette (ur.). Women on corporate boards and in top management : European trends and policy, (Work and welfare in Europe). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 198-220, tabele.

FAGAN, Colette, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, NORMAN, Helen. Young adults navigating European labour markets : old and new social risks and employment policies. V: KNIJN, Trudie (ur.). Work, family policies and transitions to adulthood in Europe, (Work and welfare in Europe). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 130-154, ilustr.

KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Women, work and health = Ženske, delo in zdravje. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 2, str. 137-147, graf. prikazi, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-2/sjph-2013-0015/sjph-2013-0015.xml?format=INT,

KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Capabilities for worklife balance in the context of increasing work intensity and precariousness in the service sector and the IT industry in a transitional economy. V: HOBSON, Barbara (ur.). Worklife balance : the agency and capabilities gap. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, str. 238-265.

KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Od prožnosti do prekarnosti dela : stopnjevanje negativnih sprememb na začetku 21. stoletja. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-jun. 2015, letn. 52, št. 3, str. 350-381

STANOJEVIĆ, Miroslav, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, BREZNIK, Maja. Slovenia at the crossroads : increasing dependence on supranational institutions and the weakening of social dialogue. European journal of industrial relations, ISSN 0959-6801. Print ed., Sep. 2016, vol. 22, no. 3, str. 281-294