Dr. Mateja Sedmak je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnem središču in Fakulteti za humanistične študije Koper.

 

Kontakt: mateja.sedmak@zrs.upr.si

 

CV