Družboslovne razprave 84 (XXXIII)

Uvodnik v blok feministične filmske teorije

Jasmina Šepetavc

Spol in slovenski poosamosvojitveni film: spolno nasilje v produkcijah filmskega sklada RS (1994-2010)

Tina Poglajen

IZVLEČEK:  Članek preučuje upodobitve spolnega nasilja v slovenskem poosamosvojitvenem filmu skozi teorijo kinematografskega aparata, za katerega je ključen koncept pogleda gledalca, ki je konstituiran kot moški in spolno nasilje dopušča. V članku trdimo, da Filmski center RS (1994–2010), nacionalna institucija za financiranje filmske produkcije, deluje kot gatekeeper in posredno določa vsebino filmov, film sam pa v slovenskem umetnostnem sistemu deluje kot ideološki aparat države. Analiza filmskih tekstov pokaže, da v slovenskem poosamosvojitvenem filmu pogosta motiva posilstva in spolnega nasilja nad ženskami delujeta kot sredstvi za metaforično kaznovanje žensk, ki ne upoštevajo patriarhalnega reda.

KLJUČNE BESEDE: slovenski poosamosvojitveni film, feministična filmska kritika, Filmski sklad RS, spolno nasilje

>> Preberite celotno besedilo

Ruski film odjuge in ženski pogled: Larisa Šepitko in Kira Muratova

Anja Banko

IZVLEČEK:  Članek kritično premišlja sovjetski film odjuge skozi ženski pogled dveh filmskih avtoric, Larise Šepitko in Kire Muratove. Analiziramo podobo in vlogo ženske v precepu med uradnim diskurzom, kot ga vzpostavlja državna ideologija, in tistim, ki se izrisuje v intimnem kontekstu doma. Pri tem premišljamo vlogo feminizma v kontekstu ruske misli, ki se zaradi specifičnega ideološkega ozadja, vzpostavljenega v ideji komunizma, kaže drugačen od zahodne misli, saj temelji na esencialističnem pojmovanju binarne razlike med spoloma, ob pritisku državne ideologije pa se odnos do spolnih in družbenih vlog kaže kot shizofren. Te shizofrene zdrse iščemo v podobah ženske, kot se izrisujejo v specifični, ženski filmski govorici Larise Šepitko v filmu Krila (Kryl‘ja, 1966) ter Kire Muratove v filmih Kratka srečanja (Korotkie vstreči, 1967) in Dolga poslavljanja (Dolgie provody, 1971).

KLJUČNE BESEDE: feminizem, Kira Muratova, Larisa Šepitko, ženski film, odjuga

>> Preberite celotno besedilo

Beyond Socio-Historical Trauma with Olga Zhukova and Iskra Babich

Natalija Majsova

ABSTRACT: Cinematography of perestroika (and the early post-Soviet period) entails mixed terrain, often described as a socially-critical “black wave” – chernukha; the period saw an unprecedented number of works by female directors, which remain to be addressed by film scholarship. This article examines the cinematic opus of Olga Zhukova (1954-) who produced five feature films in the period 1990–1994. This article discusses her films, which were not well received by critics and accused of being pretentious and artificial, alongside another Soviet director, Iskra Babich (1938–2001). I re-examine the formation of Zhukova’s cinematic speech, focusing on the interplay of the audio-visual and corporeal, to argue that her works create specific timespaces which defy the immediate socio-political references provided by the seemingly formative linear narratives, and bypass the patriarchal dichotomies underpinning the latter.

KEY WORDS: perestroika, chernukha, (post-)Soviet cinema, female directors, timespace

>> Preberite celotno besedilo

Nova pdooba gledanja: feministična rehabilitacija pornografije na primeru Umazanih dnevnikov (Dirty diaries 2009)

Pia Brezavšček

IZVLEČEK:  V prispevku želim skozi deleuzovsko filmsko teorijo poiskati način, kako gledati in doživljati »nizek« žanr feministične pornografije na način, ki ni moralističen in žanru vnaša legitimnost. Ob primerih kratkih filmov iz švedske serije kratkih filmov Umazani dnevniki (Dirty diaries 2009) producentke Mie Engberg revidiram zgodnjo psihoanalitično feministično filmsko teorijo in namesto analitične distance »novo podobo gledanja« mislim s pojmi bližine in
dotika. Ne podajam paradigmatskih primerov feministične pornografije – primeri kratkih pornografskih filmov iz omenjene zbirke so izjemno raznoliki, a tu ne gre za liberalno-tržno načelo »za vsakogar nekaj«. Menim, da jih je pomembno gledati skupaj, in to zato, ker nas njihove linije pobega lahko potisnejo k novim antiojdipskim možnostim užitka onkraj spolne razlike.

KLJUČNE BESEDE: : feminizem, pornografija, (haptični) pogled, katahreza, antimoralizem

>> Preberite celotno besedilo

Queer and Feminist Futures: The Importance of a Future and Mobilising Feminist Film in Post Times

Jasmina Šepetavc

ABSTRACT: This article is concerned with alternative notions of temporality, specifically with alternative imaginings of the future that are important now more than ever. We try to deconstruct the politics of teleologically ordained linear temporalities which can function – if not questioned – as some sort of repetition without any real difference, through conceptualizing time ruptures and intervals, which would open up important ways of thinking about potentialities of the new. We attempt to think about time and the future through queer and Deleuzian feminist film theory, specifically the feminist film Born in Flames. We argue that cinema affects us, opens us up to thinking about potentialities of the new, futurity and new ways of connecting (new forms of communities), and therefore holds crucial transformative potential.

KEY WORDS: queer temporality, feminism, cinema, affect, interval, Born in Flames

>> Preberite celotno besedilo

Recenzije knjig

IZVLEČEK:  Tomaž Mastnak: Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Ljubljana: /*cf., 2015. Marko Hočevar Žiga Vodovnik: Demokracija kot glagol. Ljubljana: Založba Krtina, 2015. Klemen Ploštajner Renata Mihalič, Grega Strban: Univerzalni temeljni dohodek. Ljubljana: Založba GV, 2015. Tomaž Kravos Slavoj Žižek: Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (zbirka Analecta), 2015. Klemen Kordež Roland Barthes: Mitologije. Ljubljana: Krtina, 2015. Ana Pavlič

>> Preberite celotno besedilo