Družboslovne razprave 78 (XXXI)

Internet dating as a project: the commodification and rationalisation of online dating

Tjaša Žakelj, Doris Kocon, Alenka Švab, Roman Kuhar

ABSTRACT: Based on qualitative empirical data from two studies on Internet dating in Slovenia, this paper discusses the social contexts of the Internet dating of heterosexual men and women and homosexual men. Special attention is given to different aspects of the commodification and rationalisation of dating in the process of forming potential (romantic) partnerships. First, we discuss our respondents’ reasons for using the Internet to get in touch with potential (romantic) partners. Second, we focus on the demands and strategies of targeted market- ing in personal profile writing and, finally, on the process of selecting potential partners. Our study shows that the primary understanding of Internet dating among people who engage in it is its economic nature. Together with targeted marketing and the predeter- mined criteria for choosing interesting others, Internet dating can thus be understood as a market that encourages rationalisation and commodification in the process of forming intimate relationships.

KEY WORDS: Internet dating, rationalisation, commodification, partnership, heterosexuality, homosexuality

>> Prenesite celotno besedilo

The act of erasure: Žižek’s psychoanalytic discourse in the nationalistic construction of the ‘other’

Neža Lipanje

ABSTRACT: The administrative erasure of 25,671 persons in February 1992 represents a highly symbolic act in the process of forming the Slovenian nation-state, namely as a way of inventing the internal enemy. By analysing Žižek’s psychoanalytic discourse on Balkan identity structures we question the intellectuals and their alleged autonomy. The aim of the text is to show that every order is conditioned by its non-entirety, in the sense that in the assumed ‘whole’ there is always at least one element that is excluded yet, at the same time, it appears as a link which establishes this very system.

KEY WORDS: act of erasure, liminal phenomena, national identity production, psychoanalytic discourse, Slavoj Žižek

>> Prenesite celotno besedilo

Izkušnja doživljanja kronične bolezni in strategije soočanja z njo

Lena Kregelj

IZVLEČEK: V članku se osredotočamo na izkušnjo doživljanja kronične bolezni in soočanja z njo. Zanimalo nas je, kako se oblikujejo bolnikove strategije soočanja z boleznijo in od katerih dejavnikov je odvisen stil prilagajanja bolezni. Opiramo se na rezultate kvantitativne in kvalitativne raziskave bolnikov s kronično revmatično boleznijo. Rezultati raziskave kažejo, da obstajata različni skupini bolnikov, ki se razlikujeta po stopnji udeležbe v socialnem svetu, po načinu reševanja težav in po prilagoditvi življenjskega stila na bolezen. Naklonjenost družbenega okolja in empatičen odnos z bližnjimi bistveno pripomorejo k uspešni prilagoditvi bolnika na bolezen.

KLJUČNE BESEDE: zdravje, izkušnja kronične bolezni, strategije soočanja s kronično boleznijo.

>> Prenesite celotno besedilo

Urbane študije na področju rudarstva na tujih tleh: vloga antropologov

Tjaša Laznik

IZVLEČEK: V članku se avtorica osredotoča na urbane študije na področju rudarstva. Pojasni načine antropološke vpetosti države, mednarodnih korporacij in avtohtonih skupnosti v polje rudarstva ter pojasni antropološko vlogo v diskurzih. V drugem delu članka se posveča skupinam, ki so le posredno povezane z rudarsko industrijo. Na tem mestu pokaže pomembnost antropološke pozornosti tudi tam, kjer vplivi rudarske industrije niso očitni.

KLJUČNE BESEDE:  urbane študije, rudarstvo, država, korporacije, lokalne skupnosti, ženske

>> Prenesite celotno besedilo