Stare, a večno mlade razlage o tem, kaj je »prava« ženska

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:2 mins read

Sekcija za spol in družbo Slovenskega sociološkega društva

vabi na okroglo mizo

Stare, a večno mlade razlage o tem, kaj je »prava« ženska

v ponedeljek, 30. maja, ob 17. uri

v Trubarjevo hišo literature

Skozi stoletja je Katoliška cerkev prispevala k temu, da se je ohranjevala in utrjevala podoba ženske kot pomočniškega bitja (moškemu, gospodu). Eden od dejavnikov, ki je v delno sekularizirani družbi pomemben pri ohranjanju takšnega vzorca ženskosti in njene družbene vloge, je verski pouk (verouk).

Odgovor na vprašanje, koliko je v veroučnih učbenikih, ki so v rabi v zadnjem desetletju na Slovenskem, še navzoča ta tradicionalna podoba ženske, bomo poskušali poiskati na okrogli mizi, na kateri bo uvodno razmišljanje podala Mirjana Frank, v razpravi pa bodo sodelovale

dr. Sonja Bezjak, dr. Darja Kerec, dr. Marina Tavčar Krajnc, pogovor bo moderirala

dr. Maca Jogan

Vljudno vabljeni!