Sociološko srečanje 2011: Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe

Sociološko srečanje 2011: Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe

  • Post category:Letna srečanja
  • Reading time:5 mins read

Sociološko srečanje 2001 z naslovom Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe je potekalo v Celju od 17. do 19. novembra 2011

Spreminjanje družb je praviloma nepretrgan proces, za katerega je značilno prepletanje preteklosti, sedanjosti in prihodnost. Kljub temu pa je v tem procesu mogoče občasno prepoznati prelomna zgodovinska obdobja, v katerih se vzpostavi novo razmerje med preteklostjo in sedanjostjo ter s tem tudi nove razvojne možnosti. Procesi, ki so pred približno tremi desetletji vzniknili v Sloveniji, so bili nedvomno prelomni, saj so postopoma preoblikovali politično, gospodarsko in kulturno podobo slovenske družbe, spremenili njen položaj v mednarodnem prostoru ter pomembno vplivali na življenjske možnosti in življenjske sloge prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Čeprav se zavedamo, da je časovno zamejevanje družbenega spreminjanja arbitrarno, pogosto nekonsenzualno in zato nehvaležno, se mu tudi sociološka stroka ne more povsem izogniti. Ko govorimo o tridesetih letih spreminjanja slovenske družbe, želimo opozoriti na velike strukturne premike in hkrati na točke dejanskih in simbolnih zarez v »življenju« družb. Z omenjeno časovno zamejitvijo želimo izpostaviti obdobje pojavov in procesov, premikov in zamikov v strukturnih zarezah, pri čemer spremembo političnega sistema razumemo samo kot enega od mehanizmov strukturnih sprememb.

V ospredju našega strokovnega zanimanja bodo poleg razmislekov o institucionalnih spremembah v organiziranosti družbe predvsem analize in refleksije o logiki družbenega delovanja akterjev, premikih v vrednotnem sistemu, pa tudi strukturni »zamiki« v podsistemih, kot so gospodarstvo, šolstvo, sociala, zdravstva, okolje idr.

Sociologinje in sociologi smo pomembne vidike teh sprememb vsa tri desetletja aktivno spremljali tako z raziskovanjem kot tudi s strokovnim delom in poseganjem na različnih družbenih področjih – od političnega in gospodarskega do civilno-družbenega. Letošnje sociološko srečanje je priložnost za sistematično refleksijo sociološke udeležbe v spreminjanju slovenske družbe v zadnjih treh desetletjih na obeh ravneh – na raziskovalni, ki predvsem opazuje, analizira in reflektira družbene spremembe, in na ravni strokovnega sociološkega delovanja, ki z ekspertizami, načrtovanjem, organiziranjem in odločanjem posega v družbeno dogajanje.

Na raziskovalni ravni bo srečanje vključevalo tri, med seboj povezane poglede: prvi se bo opiral na longitudinalne raziskave; drugi bo temeljil na raziskavah, ki se ukvarjajo z analizo različnih vidikov današnjega stanja in sprememb, tretji pa bo usmerjen na povezavo sedanjosti slovenske družbe z njeno prihodnostjo ter bo na ta način skušal osvetliti njene razvojne perspektive.

Na ravni strokovnega sociološkega delovanja bo srečanje priložnost za osvetlitev in refleksijo pomembnih praktičnih prispevkov sociologov in sociologinj k spreminjanju posameznih področij družbenega življenja. Pozornost bo usmerjena tako na dobre izkušnje kot tudi na primere, ko sociološka strokovna prizadevanja niso vodila k želenim rezultatom. S tem bomo lahko prepoznali uspehe, probleme in izzive pri našem profesionalnem uveljavljanju. Zato letno sociološko srečanje ne bo le priložnost za vsestransko sociološko analizo spreminjanja slovenske družbe, ampak tudi za kritično samoanalizo stanja in perspektiv sociologije v Sloveniji.

Posebno pozornost letos namenjamo strokovnim izkušnjam sociologinj in sociologov, ki delujejo v državni oziroma javni upravi, v gospodarstvu, medijih, kulturi, zasebnem sektorju ali civilno-družbenih organizacijah. Vse kolege in kolegice, ki bi želeli z nami deliti svoje strokovne oziroma karierne izkušnje, vabimo, da kratko informacijo oziroma svojo predstavitev pošljejo za del srečanja, ki smo ga poimenovali »Osebni (v)pogled«.

PROGRAM:

Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe

Celje, 17. – 19. 11. 2011, Hotel Evropa

Četrtek, 17.11.2011

Hotel Evropa

16:00 – registracija

17:00 – 18:30

1. Prostorska sekcija

(Drago Kos, Marjan Hočevar, Franc Trček, Matjaž Uršič, moderira: Simona Zavratnik)

2. Študentska sekcija

(Anej Korsika, Sašo Furlan, Tim Dobovšek, Dragan Nikčević, moderira: Jure Lenarčič)

19:00 – sprejem

Petek, 18.11.2011

8:15 – registracija (Hotel Evropa)

9:15Dvorana Narodnega doma (Občina Celje)

Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe

Plenarni del

09:30 – 10:40

Brina Malnar, Srna Mandič, Miroslav Stanojević

10:40 – 11:00 – odmor

11:00 – 12:10

Mirjana N. Ule, Sergej Flere, Jože Vogrinc

12:10 – 13:00 – splošna diskusija

13:00 – 15:00 – odmor za kosilo

Hotel Evropa

Delo v sekcijah

15:00 – 16:45

1. Družbena blaginja 1

(Stanka Intihar, Martina Stare, Brigita Vrabič Kek, Franci Kluže, Liza Sitar, Matjaž Mulej, Anita Hrast, Simona Šarotar Žižek, Andrej Fištravec, Srečo Dragoš, Mateja Sedmak, Blaž Lenarčič, Zorana Medarić, Peter Kopić, Matej Vatovec, Maja Zadel moderira: Srna Mandič)

2. Odprti termin 1 (Varia)

(Samo Uhan, Mitja Hafner Fink, Miran Lavrič, Marina Tavčar Krajnc, Andrej Kirbiš, Liljana Rihter, Janez Kolenc, moderira: Samo Uhan)

16:45 – 17:15 – odmor

17:15 – 19:00

1. Osebni (v)pogeld (okrogla miza, moderira: Jelena Aleksić)

2. Odprti termin 2 (Raziskovanje turizma)

(Tatiana Bajuk Senčar, Aleksandra Brezovec, Marjan Hočevar, Dejan Križaj, Nena Močnik, Irena Weber, moderira: Marjan Hočevar)

20:00 – Slavnostna večerja

Sobota, 19.11.2011

Hotel Evropa

08:30 – registracija

09:00 – 10:30

1. Sekcija za medkulturne študije

(Mojca Pajnik, Mitja Sardoč, Karmen Medica, Ana Kralj, Igor Bahovec, Zorana Medarić, Blaž Lenarčič, Andrej Kirbiš, moderira: Mateja Sedmaka)

2. Pedagoška sekcija (okrogla miza ob izidu novega srednješolskega učbenika)

(Mira Janžekovič, Mirjam Počkar, Marina Tavčar Krajnc, Majda Degan, moderator: Ivan Bernik)

10:30 – 10:50 – odmor

10:50 – 12:20

1. Družbena blaginja 2

(Srna Mandič, Hlebec Valentina, Majda Černič Istenič, Vojka Šircelj, Matic Kavčič, moderira: Matic Kavčič)

2. Sekcija za spol in družbo

(Maca Jogan, Nevenka Černigoj Sadar, Aleksandra Kanjuo Mrčela Milica Antić Gaber, Jasna Podreka, Sara Rožman, Irena Selišnik, Iztok Šori, Sonja Bezjak, Roman Kuhar, koderira: Milica Antić Gaber)

12:20 – 12:40 – odmor

12:40 – 14:10

1. Odprti termin 3 (Raziskovanje spolnosti)

(Ivan Bernik, Roman Kuhar, Alenka Švab, Irena Klavs, Valentina Hlebec, Tina Kogovšek, Tjaša Žakelj, moderira: Valentina Hlebec)

2. Religiološka sekcija

(Maca Jogan, Srečo Dragoš, Marjan Smrke, Igor Škamperle, moderira: Aleš Črnič)

13:10 – 15:30 – odmor za kosilo

Spremljevalni program:

Sobota ob 15:30 (varianta ob 16:00)

Ogled razstave Alme Karlin (organizirano vodenje, več na http://www.pokmuz-ce.si/alma3d/ )
Celeia – Mesto pod mestom (organiziran vodenje, več na http://www.pokmuz-ce.si/podmestom/ )

Fotogalerija: