You are currently viewing Poslovil se je dr. Stane Saksida

Poslovil se je dr. Stane Saksida

Sporočamo vam žalostno vest, da se je včeraj, 23. 8. 2023, poslovil Stane Saksida, nekdanji direktor Sociološkega inštituta in predsednik Slovenskega sociološkega društva v obdobju med letoma 1977 in 1980.

Stane Saksida sodi med pobudnike in usmerjevalce razvoja sociologije, še posebej empiričnega sociološkega raziskovanja, v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Kot vodilni raziskovalec in kasnejši direktor Inštituta za sociologijo je odločilno vplival na oblikovanje in usmerjanje raziskovalnega programa h ključnim disciplinarnim in družbenim temam in problemom kot so npr.: družbena neenakost, družbena moč, participacija, konflikti, planiranje družbenega razvoja, vrednote v razvoju itd.

Stane Saksida je raziskoval in predaval na vrsti inštitutov in fakultet v Evropi in ZDA, svoje povezave in dognanja pa je prenašal v domače okolje. Svojo široko metodološko izobraženost in smisel za operacionalizacijo in analizo je kot svetovalec in mentor prenašal v kolegialno okolje. S svojo osebnostjo je ustvarjal odprt prostor sociološko analizo in za kritičen spoprijem z družbeno-razvojnimi problemi.

Vsem svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.

 

 

Komentirajte prispevek