Družboslovne razprave 78 (XXXI)

Spoznavanje po spletu kot projekt: Komodifikacija in racionalizacija spoznavanja po spletu

Tjaša Žakelj, Doris Kocon, Alenka Švab, Roman Kuhar

ABSTRACT: Članek, ki se ukvarja z družbenimi konteksti spoznavanja heteroseksualnih moških in žensk ter homoseksualnih moških po spletu, temelji na empirični osnovi dveh raziskav o spoznavanju po spletu v Sloveniji. Posebno pozornost dajemo različnim vidikom komodifikacije in racionalizacije zmenkov v procesu oblikovanja potencialnih (romantičnih) partnerskih razmerij. Najprej se ukvarjamo z razlogi naših respondentov za uporabo interneta pri vzpostavljanju potencialnih (romantičnih) partnerskih razmerij. Nato se osredotočamo na zahteve in strategije »ciljno zasnovanega trženja« v oblikovanju posameznikovih spletnih
profilov, na koncu pa se dotaknemo še procesa izbora potencialnih partnerjev. Študija je pokazala, da uporabniki spletnih strani, namenjenih spoznavanju, te najpogosteje interpretirajo skozi ekonomske vidike. Skupaj s ciljno zasnovanim trženjem samega sebe in vnaprej določenimi vidiki, med katerimi lahko izbiramo potencialne partnerje, spoznavanje po spletu lahko razumemo kot tržišče, ki spodbuja racionalizacijo in komodifikacijo procesa oblikovanja intimnih partnerskih razmerij.

KLJUČNE BESEDE: spoznavanje po spletu, racionalizacija, komodifikacija, partnerstvo, heteroseksualnost, homoseksualnost

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Akt izbrisa: Žižkov psihoanalitični diskurz v nacionalistični konstrukciji »drugega«

Neža Lipanje

IZVLEČEK: Administrativni izbris 25.671 oseb februarja 1992 razumemo kot simbolno dejanje v procesu nastajanja nove slovenske države in slovenske nacionalne identitete, in sicer kot enega izmed načinov izumljanja notranjega sovražnika. Z analizo psihoanalitičnega diskurza Slavoja Žižka, s katerim je avtor hotel pojasniti specifiko balkanske identitetne strukture, opozorimo tudi na vlogo intelektualcev in preizprašujemo njihovo avtonomijo. Namen besedila je pokazati, da je vsakršen red bistveno pogojen z ne-celostjo, in sicer v smislu, da v predpostavljeni »celoti« vedno obstaja vsaj en element, ki iz nje izpade, ki je dojet kot »Drugi« in kot tak izključen, vendar pa istočasno deluje kot člen, ki ta isti sistem šele zares vzpostavi.

KLJUČNE BESEDE: akt izbrisa, liminalni pojavi, konstrukcija nacionalne identitete, psihoanalitični diskurz, Slavoj Žižek

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Izkušnja doživljanja kronične bolezni in strategije soočanja z njo

Lena Kregelj

IZVLEČEK: V članku se osredotočamo na izkušnjo doživljanja kronične bolezni in soočanja z njo. Zanimalo nas je, kako se oblikujejo bolnikove strategije soočanja z boleznijo in od katerih dejavnikov je odvisen stil prilagajanja bolezni. Opiramo se na rezultate kvantitativne in kvalitativne raziskave bolnikov s kronično revmatično boleznijo. Rezultati raziskave kažejo, da obstajata različni skupini bolnikov, ki se razlikujeta po stopnji udeležbe v socialnem svetu, po načinu reševanja težav in po prilagoditvi življenjskega stila na bolezen. Naklonjenost družbenega okolja in empatičen odnos z bližnjimi bistveno pripomorejo k uspešni prilagoditvi bolnika na bolezen.

KLJUČNE BESEDE: zdravje, izkušnja kronične bolezni, strategije soočanja s kronično boleznijo.

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urban studies of mining in a foreign land: the role of anthropology

Tjaša Laznik

IZVLEČEK: V članku se avtorica osredotoča na urbane študije na področju rudarstva. Pojasni načine antropološke vpetosti države, mednarodnih korporacij in avtohtonih skupnosti v polje rudarstva ter pojasni antropološko vlogo v diskurzih. V drugem delu članka se posveča skupinam, ki so le posredno povezane z rudarsko industrijo. Na tem mestu pokaže pomembnost antropološko pozornosti tudi tam, kjer vplivi rudarske industrije niso očitni.

KLJUČNE BESEDE: urbane študije, rudarstvo, država, korporacije, lokalne skupnosti, ženske.

>> Prenesite