Sekcija za medkulturne študije, delujoča v okviru Slovenskega sociološkega društva pokriva področja etničnih študij, medkulturnih odnosov, migracij in manjšinskih vprašanj, obmejnih fenomenov in pojavov medkulturnega stika, sooča se z vprašanji multikulturalizma, interkulturalizma in transkulturalizma, medkulturnega sobivanja, sožitja in medkulturnih konfliktov, prevprašuje fenomene ksenofobije, nacionalizmov, rasizmov in druge. Delovanje sekcije pokriva tako teoretični kot empirični vidik medkulturnih fenomenov, analizo politik medkulturnega sobivanja, primerov dobrih praks in komparativne študije. Delovanje Sekcije za medkulturne študije je poudarjeno usmerjeno na slovenski kulturni kontekst primerjalno z drugimi sorodnimi konteksti v Evropi in širše.

Vodja sekcije

Dr. Mateja Sedmak je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnem središču in Fakulteti za humanistične študije Koper.

Kontakt: mateja.sedmak@zrs.upr.si

CV