Slovensko sociološko društvo je prostovoljna, samostojna, nepridobitna in strokovna organizacija posameznic in posameznikov, ki se na sociološki način ukvarjajo z družbenimi vprašanji. Društvo razvija in uveljavlja sociologijo kot stroko in znanstveno disciplino ter utrjuje njeno vlogo v družbenem življenju in kulturi Slovenije.

Spremlja pouk in študij sociologije ter skrbi za njuno izpopolnjevanje. Prireja razgovore, predavanja in srečanja o aktualnih problemih. Za vse te namene izdaja strokovne, znanstvene in poljudne publikacije iz svoje stroke.

Slovensko sociološko društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

________

Naslov

Slovensko sociološko društvo

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 89825373 (nismo zavezanci za DDV)

Tekoči račun: 0203-1001-1253-168, odprt pri NLB, Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana

Reg. št. pri UE Ljubljana: 1502

Matična številka: 5216222

Dejavnost po SKD (SURS): 91.120 (dejavnost strokovnih združenj)

Splet: http://www.sociolosko-drustvo.si/
E-pošta: predsedstvo@sociolosko-drustvo.si, tajnistvo@sociolosko-drustvo.si

_______

Vodstvo

predsednica: red. prof. dr. Milica Antić Gaber
podpredsednica: dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
tajnica: Lea A. Vrečko

člani in članice predsedstvamag. Jelena Aleksić, Simon Dreven, dr. Tina Kogovšekdr. Gorazd Kovačič, dr. Roman Kuhar, dr. Mateja Sedmak, dr. Samo Uhan, dr. Marina Tavčar Krajnc.

člana in članica častnega razsodišča:  dr. Ivan Bernik, dr. Maca Jogan in dr. Jože Vogrinc

član in članici nadzornega odbora: dr. Drago Kos, dr. Brina Malnar in dr. Tanja Oblak Črnič.

častni člani in članice: red. prof. dr. Barbič Ana, red. prof. dr. Sergej Flere, Matjaž Hanžek, zasl. prof. dr. Maca Jogan, zasl. prof. dr. Kerševan Marko, red. prof. dr. Peter Klinar, prof. em. Thomas Luckmann (Tomaž Luckmann), akad. Zdravko Mlinar, zasl. prof. dr. Roter Zdenko, akad. prof. dr. Rus Veljko, red. prof. dr. Niko Toš, red. prof. dr. Katja Boh, Stane Saksida, dr. Zinka Kolarič