Kaj po univerzi?

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o zborniku
Kaj po univerzi? (Založba /*.cf, 2013)

v sredo, 5. marca 2014, ob 17. uri v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelujejo: Luka Culiberg, Primož Krašovec, Jaša Lategano in Rastko Močnik.

Gibanje »Mi smo univerza« je novembra 2011 zasedlo Filozofsko fakulteto v Ljubljani, da bi opozorilo na intelektualno propadanje univerze in na njeno podrejanje kratkoročnim interesom kapitala. V zborniku Kaj po univerzi? nekateri akterji gibanja reflektirajo zasedbo in položaj univerze po zasedbi in po univerzi. Ugotavljajo, da je ta ustanova prenehala izvajati in podpirati kritične teoretske prakse in da je postala ideološki aparat perifernega kapitalističnega režima. Ta ji nalaga bodisi aplikativno servisiranje t.i. »družbe znanja«, bodisi ideološko uporabnost. Univerza in državna znanstvena politika sta pristali na to. Avtorji menijo, da bi morali emancipacijski boji določati horizont univerze in da je v tem smislu univerza že odpravljena. Kaj ostane po univerzi? – o tem na debati o knjigi.

Vabljeni!

Drugi spol in feminizem kot simptom

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Simone de Beauvoir, Drugi spol (Krtina 2013) v sredo, 5. februarja 2014 ob 17. uri v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelujejo: Eva D. Bahovec (urednica knjige),
Izidor Barši, Martina Černe, Aljaž Krivec,
Doroteja Novak, Ana Pandur in Anja Radaljac.

Drugi spol je ena najpomembnejših in hkrati najbolj kontroverznih knjig dvajsetega stoletja. Simone de Beauvoir pa je ena najvpivnejših in hkrati najbolj prezrtih raziskovalk naše civilizacije. Prav ta položaj je tudi osnovno izhodišče knjige: ne le da je “drugi spol” obstajal od nekdaj, temveč je (v nasprotju z drugimi figurami drugih) tudi podrejen ali “spregledan” že od nekdaj! Kaj to pomeni za današnji čas? Zakaj je ravno ženska simptom? Kako to, da je feminizem (še vedno? že spet?) slepa pega sodobne leve misli? Kako nadomestiti mizoginijo najvplivnejših filozofov z radikalizacijo njihovih teoretskih praks in populističnih performansov?

Vabljeni!

O nasilju

Slovensko sociološko društvo in Seminar za politično teorijo (Mirovni inštitut) vabita na pogovor o knjigi Hannah Arendt, O nasilju (Krtina, 2013) v sredo, 8. januarja 2014, ob 19:30 v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Z Vlasto Jalušič (prevajalka in avtorica spremne besede), Mirtom Komelom (prevajalec) in Andrejem Pavlišičem se bo pogovarjal Gorazd Kovačič.

Nadaljuj z branjem

Upor v demokraciji

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigah Colina Croucha Postdemokracija (Krtina, 2013) in Boštjana Videmška Upor: Arabska pomlad in evropska jesen (Cankarjeva založba, 2013) v sredo, 4. decembra 2013 ob 17. uri v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelovali bodo novinarja Boštjan Videmšek in Kristina Božič ter politolog Žiga Vodovnik.

Nadaljuj z branjem

Izzivi obmejnosti

Na letnem sociološkem srečanju je potekala okrogla miza Izzivi obmejnosti, na kateri so sodelovali Karmen Medica, Vesna Mikolič, Norina Bogatec, Maurizo Tremul in Joso Begić,
moderirala jo je Mateja Sedmak.